Dreamlines logo

Algemene voorwaarden cruise reviews

Neem contact met ons op!
Bel ons020 220 41 41
Stuur ons een e-mailMail ons
Neem contact op met onze expertsAdvies op maat van cruise consultants

De volgende regels zijn hiervoor van belang: Door het uploaden van uw foto's en video's verklaart u dat

(i) u de eigenaar bent van alle rechten betreffende de foto's en video's en dat u gemachtigd bent deze te publiceren,

(ii) dat u beschikt over de onherroepelijke toestemming van de personen afgebeeld in specifieke foto's of video’s om deze te publiceren en

(iii) daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van derden door het uploaden van de betreffende foto's en video's noch op aan hen toegekende rechten, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke rechten, auteursrechten en copyrights of merkrechten. Daarnaast verleent u door het uploaden van de foto's en video's Dreamlines GmbH en gelieerde bedrijven het niet-exclusieve, onherroepelijke, gratuite recht, de foto's en video's te publiceren, te kopiëren en te distribueren op de websites, elektronische (online) nieuwsbrieven, geprinte promotiematerialen en/of online platforms bedoeld ter promotie van het bedrijf, zonder beperkingen op het gebied van tijd en plaats van distributie.

Gelieve tevens in ogenschouw te nemen dat sommige exploitanten van de social media platforms gegevens opslaan buiten de Europese Unie, waar minder regels van toepassing zijn betreffende privacybescherming. Dreamlines zal zich niet de eigendomsrechten toeëigenen en het daarvoor ook niet ter beschikking stellen. Vanwege juridische overwegingen behoudt Dreamlines zich het recht voor foto's en video's, gebruikt met of zonder een reden, te verwijderen, op basis van onze onbeperkte discretie.